Cel dyskusji


Informacje zamieszczone na witrynie „Projekt Ińsko” siłą rzeczy mają ogólny i skrótowy charakter. Szczegółowe opracowania środowiskowe są z kolei bardzo obszerne i często napisane zbyt specjalistycznym językiem. W związku z tym prezentujemy serię kilku dodatkowych, nieco obszerniejszych artykułów, które w możliwie przystępny sposób opisują kluczowe zagadnienia związane z projektowaną eksploatacją złoża Ińsko. Ich publikacja w formie blogu ułatwi Państwu zadawanie pytań i umożliwi dodawanie komentarzy. Zachęcamy do tego, licząc na merytoryczną i kulturalną dyskusję. Nasi specjaliści postarają się niezwłocznie odpowiadać na pytania i uwagi.

Zapraszamy do dialogu

4 komentarze:

 1. Chciałam zapytać, czy plany wydobywania kruszyw są uzgadniane z Zespołem Parków Krajobrazowych?. Czy jest pozytywna opinia ZPK? Dyrektorka Zespołu Parków Krajobrazowych, powiedziała, że jest zdruzgotana tym projektem. Według ich analiz Ińsko będzie zanieczyszczone i zakurzone.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z przepisami, instytucją uzgadniającą planowaną przez SKSM inwestycję w odniesieniu do parków krajobrazowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Odbywa się to w ramach procedur planistycznych i środowiskowych prowadzonych przez władze gminne. Natomiast ZPK może w ramach tych samych procedur składać uwagi i wnioski. Terminy ich składania zostaną wyznaczone i ogłoszone po sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów (raportu o oddziaływaniu na środowisko, projektu planu miejscowego i innych). Nastąpi to nie wcześniej niż w drugiej połowie roku. Niezależnie od tego, żadne analizy ZPK nie zostały nam dotychczas przez nikogo przekazane. Z naszej wiedzy oraz dotychczasowych opracowań wynika, że eksploatacja kruszywa nie będzie miał istotnego wpływu na Iński Park Krajobrazowy. Zostanie to szerzej uzasadnione w artykule „Ochrona przyrody”.

   Usuń
 2. Kiedy odbędzie się debata, z różnymi środowiskami, zainteresowanymi uruchomieniem kopalni i wyjaśnieniem lub poinformowaniem mieszkańców, o plusach i minusach kopalni???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Udział społeczeństwa w decyzjach planistycznych i środowiskowych gwarantowany jest ustawowo, a realizacja stosownych procedur stanowi obowiązek władz gminnych. W stosownych terminach każda osoba i organizacja będzie miała możliwość składania pisemnych uwag i wniosków. Na temat projektu planu miejscowego organizuje się dyskusję publiczną. Przed wydaniem decyzji środowiskowej można przeprowadzić otwartą rozprawę administracyjną. Prace nad wymienionymi dokumentami wciąż trwają, tak więc wymagane przepisami konsultacje społeczne nastąpią nie wcześniej niż w drugiej połowie roku.

   Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w połowie ubiegłego roku SKSM zainicjowały własny, niezależny program konsultacji społecznych. Do tej pory objął on publikację witryny internetowej projektu oraz niniejszego blogu. Zorganizowaliśmy wyjazd terenowy dla przedstawicieli zainteresowanych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Wszystkie lokalne stowarzyszenia otrzymały następnie zaproszenia do spotkania się z Dyrektorem Generalnym. Pomimo braku zainteresowania strony społecznej, zaproszenia te pozostają nadal aktualne. Przewidujemy także inne formy komunikacji z mieszkańcami. Naszym zdaniem działania tego typu stanowią uzupełnienie i wprowadzenie do debaty wymaganej przepisami prawa. Jak się wydaje, potencjał ten nie jest na razie w pełni wykorzystywany. Zwracamy się zatem z prośbą o opinie i propozycje, jakie formy powinna przybrać dalsza debata (aby stała się efektywna), jakie byłyby w tym zakresie oczekiwania strony społecznej.

   Usuń

PYTANIA - UWAGI - SUGESTIE